Untitled Document

Een greep uit onze producten

» Aansprakelijkheidverzekering
» Brommerverzekering
» Opstalverzekering
» Fietsverzekering
» Motorverzekering
» Rechtsbijstandverzekering
» Autoverzekering
» Caravanverzekering

Bekijk ook eens

Reisverzekering

Als er tijdens uw wel verdiende vakantie iets vervelends gebeurt, is een goede reisverzekering onmisbaar. Natuurlijk kunt u voor elke vakantie een aparte reisverzekering afsluiten maar wanneer u meerd...

 meer informatie
 Direct een offerte aanvragen


Aansprakelijkheidverzekering » vraag direct een offerte aan
Untitled Document

Korte omschrijving
Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle prive-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (dat betekend met het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid hebbend dat die schade zou ontstaan) is uitgesloten.

Verdere specificatie
Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie elders in Nederland wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt. Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken; de verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde ook alle rompslomp uit handen.

Premie
De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert over het algemeen een premiekorting op. Dit is echter niet bij iedere verzekeraar mogelijk.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata (naar evenredigheid) vergoeding plaats. De deskundige adviseurs van A-Verzekering zijn graag bereid u te ondersteunen bij het bepalen van de herbouwwaarde van uw woning. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden.

Untitled Document
Fruto communicatie A-Verzekering is een onderdeel van A-Krediet Financiƫle Diensten bv. partners | disclaimer