Untitled Document

Een greep uit onze producten

» Reisverzekering
» Opstalverzekering
» Uitvaartverzekering
» Autoverzekering
» Inboedelverzekering
» Caravanverzekering
» Fietsverzekering
» Rechtsbijstandverzekering

Bekijk ook eens

Autoverzekering

Wanneer u vaak onderweg bent, valt het op dat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen. Uiteraard houd u zoveel mogelijk rekening met andere weggebruikers en de geldende verkeersregels. Helaas...

 meer informatie
 Direct een offerte aanvragen


Rechtsbijstandverzekering » vraag direct een offerte aan
Untitled Document

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Doorgaans dient er wel een minimaal belang te zijn van ca. € 250,- Voorzover deskundigen of specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor de door een tegenpartij gemaakte kosten.

Verdere specificatie
Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig. Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

Premie
Een vast bedrag per jaar, variërend van rond de € 50,- voor een beperkte dekking tot rond de € 185,- voor de meest uitgebreide dekking.

Bijzonderheden
Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen, omdat die zaak kansloos wordt geacht, terecht is.

Untitled Document
Fruto communicatie A-Verzekering is een onderdeel van A-Krediet Financiële Diensten bv. partners | disclaimer