Untitled Document

Een greep uit onze producten

» Autoverzekering
» Rechtsbijstandverzekering
» Caravanverzekering
» Pakketverzekering
» Opstalverzekering
» Inboedelverzekering
» Risicoverzekering
» Reisverzekering

Bekijk ook eens

Brommerverzekering

Wanneer u vaak onderweg bent, valt het op dat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen. Uiteraard houd u zoveel mogelijk rekening met andere weggebruikers en de geldende verkeersregels. Helaas...

 meer informatie
 Direct een offerte aanvragen


Motorverzekering » vraag direct een offerte aan
Untitled Document

Korte omschrijving
De motorverzekering is een complete verzekering voor de motor. U kunt, net als bij de autoverzekering, kiezen uit een aantal dekkingen. De wettelijke verplichte WA dekking geldt als basis voor de motorverzekering en is desgewenst uit te breiden met verschillende extra dekkingen zoals, (beperkt) caso, ongevallenverzekering opzittenden en schadeverzekering opzittenden.

WA dekking (Wet aanprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen)
Deze wettelijk verplichte verzekering dekt de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Verdere specificatie
Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560,- per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel). Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed.

Bijzonderheden
Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

WA (beperkt) casco verzekering
Een WA-beperkt casco verzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering dekt:

 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
 •  schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder 'verdere specificatie').

Verdere specificatie
Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-plus verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • brand en blikseminslag
 • diefstal, joy riding en verduistering
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen óf minder eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals b.v. Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.
Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risk verzekering).
Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Premie
De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • het aantal cc van het motorrijtuig;
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden
Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

Untitled Document
Fruto communicatie A-Verzekering is een onderdeel van A-Krediet Financiële Diensten bv. partners | disclaimer