Untitled Document

Een greep uit onze producten

» Motorverzekering
» Gezinsongevallenverzekering
» Inboedelverzekering
» Autoverzekering
» Aansprakelijkheidverzekering
» Fietsverzekering
» Caravanverzekering
» Pakketverzekering

Bekijk ook eens

Fietsverzekering

Wanneer u vaak onderweg bent, valt het op dat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen. Uiteraard houd u zoveel mogelijk rekening met andere weggebruikers en de geldende verkeersregels. Helaas...

 meer informatie
 Direct een offerte aanvragen


Inboedelverzekering » vraag direct een offerte aan
Untitled Document

Korte omschrijving
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep. Tegenwoordig biedt een aantal verzekeraars een zogenoemde "alle van buiten komende onheilen dekking aan" waarmee vrijwel alle risico's gedekt zijn. Of dit voor u een nuttige dekking kan zijn kunnen wij in onderling overleg met u bepalen. Neemt u hiervoor contact op met een van onze medewerkers.

Premie
De premie is uitgedrukt in een promillage van het verzekerd bedrag.Voor kostbare inboedel-bestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren. 

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade doorgaans pro rata (in verhouding) vergoeding plaats. Om de inboedelwaarde te bepalen heeft het verbond van verzekeraars een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u de waarde van uw inboedel kunt schatten.

Untitled Document
Fruto communicatie A-Verzekering is een onderdeel van A-Krediet Financiƫle Diensten bv. partners | disclaimer